Het maken van goede afspraken doe je in een stoelverhuur contract. Het stoelverhuur contract bestaat uit twee delen: huurovereenkomst en samenwerkingsovereenkomst. Deze twee overeenkomsten maken samen het stoelverhuur contract.

Het stoelverhuur contract zal altijd op dezelfde wijze zijn opgebouwd of het nu gaat om een kapsalon, schoonheidssalon of nagelstyliste. Maar welke aspecten zijn nu belangrijk en wat dient er opgenomen te zijn in het contract?

Dit is waar je op moet letten bij een stoelverhuur contract

Stoelverhuur samenwerkingsovereenkomst

De keuze maken voor stoelverhuur biedt vele voordelen voor beide partijen, echter zijn er ook risico’s verbonden aan deze manier van samenwerken. De ZZP’ers die werkzaam zijn in de salon kunnen bijvoorbeeld een negatief effect hebben op het imago van de salon. Om dit te voorkomen zijn goede afspraken van cruciaal belang. Dergelijke afspraken kunnen gemaakt worden op het gebied van communicatie met klanten of de manier van marketing. De afspraken worden in detail uitgewerkt in het stoelverhuur contract die onderdeel uitmaakt van het stoelverhuur contract.

Door de afspraken op papier te zetten is voor beide partijen duidelijk waar ze aan toe zijn. Echter betreft het bij stoelverhuur vaak niet alleen afspraken omtrent het gebruik van de stoel. Vaak wordt er door de stoelhuurder ook gebruik gemaakt van bedrijfsmiddelen zoals online software, pin-apparatuur en wifi.

Bedrijfsmiddelen waarover u afspraken kunt maken zijn:

  • Gebruik van wasbakken
  • WIFI
  • Dranken voor klanten
  • Gebruik van kassasysteem
  • Gebruik van haarproducten
  • Online agenda
  • Social media
  • Overige zaken

In de stoelverhuur samenwerkingsovereenkomst neem je dus alles op waarvan de stoelhuurder gebruik van mag maken en aan welke condities dit gebonden is.

Stoelverhuur overeenkomst

Het stoelverhuur contract bestaat niet alleen uit een samenwerkingsovereenkomst, ook de huurovereenkomst is een belangrijk onderdeel. De stoelverhuur huurovereenkomst beschrijft het aantal vierkante meters dat ter beschikking wordt gesteld en welke condities daar aan gebonden zijn.

De condities bij een stoelverhuur overeenkomst krijgen vaak de vorm van een huurprijs. De huurprijs dient vaak betaald te worden per dag of dagdeel.

De samenwerkingsovereenkomst en huurovereenkomst vormen samen het stoelverhuur contract.

Stoelverhuur koppelingsovereenkomst

Als laatste stap dient de stoelverhuur samenwerkingsovereenkomst en de stoelverhuur huurovereenkomst aan elkaar gekoppeld te worden. Deze twee overeenkomsten samen vormen het stoelverhuur contract. Bij het stoelverhuur contact is de huurovereenkomst altijd de leidende factor. Dit houdt in dat als de huurovereenkomst ontbonden/opgezegd wordt dat de samenwerkingsovereenkomst automatisch afloopt. In de samenwerkingsovereenkomst zal dit steeds duidelijk moeten worden opgenomen.

De koppelingsovereenkomst zorgt dus voor de totstandkoming van het stoelverhuur contract wat de samenwerkingsovereenkomst en huurovereenkomst bevat.

Een goede start maken met een stoelverhuur contract

Om ervoor te zorgen dat u niet tegen problemen aanloopt bij het opstellen van een stoelverhuur contract biedt SalonStoelHuren een huur-en samenwerkingsovereenkomst aan. Deze overeenkomsten zijn gecontroleerd door juristen en samengesteld in samenwerking door ervaringsdeskundige. Op deze manier bent u er zeker van dat het contract juridische correct is en alles omvat wat u nodig heeft voor het opstellen van een contact voor stoelverhuur.

Juridische aspecten bij een stoelverhuur contract

Als de ondernemer geen eigenaar is van het pand, maar deze ook huurt, dan is er sprake van onderhuur. In een degelijke situatie is het van belang dat de daadwerkelijke eigenaar van het pand ook toestemming geeft voor onderhuur. De huurtermijn bij een huurovereenkomst kan korter of langer zijn dan 2 jaar.

Duurde de termijn van 2 jaar in de werkelijkheid langer? Dan wordt het bij wet verdeeld in blokken van 5 jaar. In een dergelijk geval is er sprake van huurbescherming en wordt de opzegging moeilijker. Om situaties als eerder beschreven te voorkomen is het raadzaam om te gaan kiezen voor een huurtermijn van 1 jaar. Dit kunt u opnemen in de huurovereenkomst die onderdeel uitmaakt van het stoelverhuur contract.

Waar let de belastingdienst op?

Bij het opstellen van een stoelverhuur overeenkomst en de huurovereenkomst en samenwerkingsovereenkomst is van belang dat de zelfstandigheid en gelijkwaardigheid van beide partijen voorop staat. Er mag geen sprake zijn van een gezagsverhouding, de ZZP’ers zijn namelijk niet in loondienst, maar zijn zelf ook ondernemers.

De ondernemer (de stoelverhuur) mag dus geen huurder verplichten om bepaalde werkzaamheden te verrichten. De verhuurder mag de ondernemers (ZZP’ers) ook niet betalen. De stoelhuurder dient jaarlijks een CAR-wuo aan te vragen. Dit is een verklaring over de winst die uit een onderneming wordt gehaald. Deze verklaring bewijst dat de stoelhuurder op eigen kosten en risico werkt. De belastingdienst let tevens op het stoelverhuur contract mochten hier aanleidingen voor zijn.

De belastingdienst besteed ook aandacht aan het stoelverhuur contract mocht daan aanleding toe zijn.

Conclusie

Het stoelverhuur contract bestaat uit twee overeenkomsten: de stoelverhuur samenwerkingsovereenkomst en de stoelverhuur huurovereenkomst. In beide contacten worden afspraken gemaakt over hoe de samenwerking tussen de stoelverhuurder en stoelhuurder vorm wordt gegeven.

Wilt u op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen omtrent stoelverhuur volg ons dan op Facebook of Instagram.