INLEIDING

In dit artikel beantwoorden wij de vraag ” Hoe organiseert u stoelverhuur ” . Dit artikel is gebaseerd op informatie geschreven door deskundigen op het gebied.

Stoelenverhuur wordt niet alleen ingezet bij de uitbreiding van de kappersdiensten in een kapsalon, het biedt ook interessante mogelijkheden om de dienstverlening te verbreden, bijvoorbeeld naar een wellness concept. De laatste jaren ontstaan er steeds meer samenwerkingsconcepten tussen kappers, schoonheidsspecialisten, pedicures, masseurs en nagelstylistes. Als u stoelenverhuur goed organiseert dan ontstaat er een win-win situatie voor alle betrokken ondernemers. Lees verder “ Hoe organiseert u stoelverhuur ”

Hoe organiseert u stoelverhuur en waar moet u op letten?

WAT IS STOELENVERHUUR?

Stoelverhuur is de samenwerking tussen twee of meer zelfstandige ondernemers die ieder voor eigen rekening en risico in eenzelfde bedrijfsruimte hun diensten aanbieden aan consumenten.

We spreken over ‘’stoelverhuur’’ terwijl het feitelijk de huur of verhuur van een bedrijfsruimte omvat. Dit houdt in dat de Nederlandse wetgeving omtrent huur en verhuur van toepassing is. Nu eenmaal duidelijk is wat stoelverhuur inhoud bent u al dichterbij het antwoord op ” Hoe organiseert u stoelverhuur ”.

WAAROP BEOORDEELT DE BELASTINGDIENST?

De belastingdienst let op de zelfstandigheid van de ondernemers. Dit houdt in dat er een geen gezagsverhouding mag zijn, ook eventuele schijn moet hierbij worden vermeden. Verder mag er geen sprake zijn van een verplichting tot het in opdracht verrichten van persoonlijke arbeid. De stoelverhuurder moet in ieder geval jaarlijkse bij de belastingdienst een VAR-wuo (winst uit de onderneming) aanvragen. De samenwerking tussen de ondernemers wordt door de belastingdienst op basis van de opgestelde samenwerkingsovereenkomst beoordeelt.

In het kort beoordeeld de belastingdienst dus op:

  • Gezagsverhouding
  • Verplichting is tot het in opdracht verrichten van persoonlijke arbeid
  • Loonbetaling

WAT IS BELANGRIJK BIJ EEN HUUROVEREENKOMST?

Aangezien dat de stoelverhuurder een aantal m2 verhuurt aan een ondernemer dient de verhuurder een huurovereenkomst op te stellen.

Bij het opstellen van een huurovereenkomst zijn de volgende zaken van belang:

Als de verhuurder geen eigenaar is van de bedrijfsruimte en deze dus zelf ook huurt is er sprake van onderhuur. Onderhuur is alleen toegestaan als de verhuurder of de eigenaar van de bedrijfsruimte hiermee schriftelijk instemt.

Bij onderhuur is verder de looptijd van de verhuur belangrijk. De focus ligt hierbij op de afgesproken huurtermijn. Dit termijn kan langer of korter dan twee jaar zijn.

Een overeenkomst die is aangegaan voor een periode tot twee jaar eindigt na afloop van de overeengekomen termijn. Als de afgesproken verhuurtermijn langer is dan twee jaar of in werkelijkheid langer heeft geduurd dan wijzigt de wet deze langere termijn in tijdsblokken van vijf jaar en vijf optiejaren. De huurder ontvangt dan huurbescherming.

Een overeenkomst die is aangegaan voor een periode langer dan twee jaar kan niet zomaar worden opgezegd. Voor het opzeggen van een dergelijke overeenkomst zijn wettelijk 6 ‘’opzeggingsgronden’’ genoemd. Bij het starten met stoelverhuur is het aan te raden te starten met een periode van één jaar en dit eventueel te verlengen met één jaar, dit om er voor te zorgen dat de termijn van 2 jaar niet wordt overschreden.

Hoe organiseert u stoelverhuur en waar moet u op letten?

WAAR AAN TE DENKEN BIJ EEN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST?

In een andere overeenkomst worden alle andere aspecten omtrent de samenwerking geregeld. Bij een samenwerkingsovereenkomst kan gedacht worden aan openingstijden, toegang tot de bedrijfsruimte, het gebruik van producten, gezamenlijke inkoop, gebruik van computer en pinapparatuur, verzekering enz. Voor de ondernemers staat het vrij om deze lijst van onderwerpen uit te breiden of in te korten. Bij de uitwerking van deze lijst moet de zelfstandigheid en gelijkwaardigheid van beide ondernemers voorop staan.

WAT IS EEN KOPPELING OVEREENKOMST?

Aangezien dat er nu twee overeenkomsten opgesteld zijn is het van belang om deze met elkaar te koppelen.. Dit wordt gedaan door middel van een koppeling overeenkomst. Concreet gezegd houdt deze overeenkomst in dat de opzegging van een overeenkomst ook de opzegging van de ander betekent. De huurovereenkomst is leidend binnen de koppeling overeenkomst. Heeft het huurrecht bijvoorbeeld langer dan twee jaar geduurd, dan ontvang de huurder huurbescherming en is de huurovereenkomst niet meer eenvoudig op te zeggen.

Als deze stappen eenmaal zijn doorlopen kan de stoelverhuurder de Verklaring van Arbeidsrelatie aanvragen. Dit kan gedaan worden via de belastingdienst waar een digitaal aanvraagformulier van de VAR te vinden is.

KOSTEN EN VERGOEDINGEN

Hoe bepaalt u de prijs van de stoel die u gaat verhuren? Dit is een vraag die niet eenvoudig te beantwoorden valt. De prijs van de stoel is namelijk afhankelijk van de jaarlijkse bedrijfskosten van het pand. Als het pand door de stoelverhuurder wordt gehuurd dan kan de huurvergoeding per m2 worden berekend en verhoogt worden met de kosten voor het gebruik van de nutsvoorzieningen.

Moeilijker om te berekenen is de vergoeding voor de samenwerkingsovereenkomst. Aspecten die hierbij komen kijken zijn bijvoorbeeld het aandeel in de bedrijfskosten zoals reclame en afschrijvingen van de activa. Denk hierbij ook aan de vergoeding over te dragen omzet of juist de gemiste winst uit de omzet. Bij de vergoedingen is het uitgangspunten dat er een win-win situatie dient te ontstaan voor zowel de huurder als verhuurder.

Voor de te hanteren prijzen voor een stoel zijn diverse mogelijkheden. Dit kan een vast bedrag per dag of dagdeel zijn, maar ook een percentage van de omzet. Het is bij de prijsberekening belangrijk dat beide ondernemers een reële prijs betalen/ontvangen.